364 (196) Mickelsdotter Gretha #m5fm Changed:16.01.2015
Event Place Date Age Value Notes
Marriage: #363 (195) Wahlbäck Eric
Child Birth Moth Fath Place Death Notes
#365 (194) Wahlbäck Eric Gustaf 29 28
#390 (319) Wahlbäck Carl 30 29
#391 (414) Wahlbäck Abraham 32 31
#392 (197) Wahlbäck Anna Gustava 33 32 "Utflyttade froligen till Sverige. Trolovades 1839 med skepparen Malmqvist från Stockholm"
#393 (198) Wahlbäck Johan Henrik 35 34 Johan Henrik Wahlbäck ja vaimo Maria Rosina muutti Vekarasta Kökariin 1847. Emanuel muutti samalla Wekaraan.
#447 (204) Wahlbäck Maria Margaretha Ericsdotter 37 36
#453 (320) Wahlbäck Agata Lovisa 40 39
#454 (321) Wahlbäck Alexander 42 41
#455 (205) Wahlbäck Emanuel 44 43


Mickelsdotter Gretha Wahlbäck Eric Wahlbäck Johan Wahlbäck Johan Wallenius Elis S.O.W. A.C.W. J.O.J.T.
J.A.A.T.
K.M.A.W. T.M.O.W.
E.K.W.
M.E.W.
L.U.A.W. K.M.K.P.
K.S.A.P.
K.R.W. H.W. S.K.L.
S.K.L.
T.E.A.L.
H.W. P.E.O.O.
J.E.A.O.
H.O.W. L.L.E.W.
S.H.V.W.
V.E.C.W.
E.W.
R.W.W. E.W.W.
J.N.W.
E.I.W.
I.I.W. K.O.J.W.
Wahlbäck Leino A.I.H.
N.A.J.H.
E.L.H.
Wahlbäck Hilma
Wahlbäck Aina
E.A.W.
A.A.W.
Wahlbäck Onni H.V.J.W. K.O.J.W.
Wahlbäck Wiljam
Wahlbäck Maria
Wahlbäck Fransiska
Wahlbäck Josefina
Wahlbäck Isa
Wahlbäck Eric
Wahlbäck Edla
Wahlbäck Anna
Wahlbäck Johan Wahlbäck Amalia
Wahlbäck Gustaf Wahlbäck Frans G.E.H.W. F.E.M.G.
G.G.
B.I.G.
G.A.L.G.
M.G.
K.V.E.G.
Wahlbäck Erik G.W. S.S.W. L.C.W.
M.W. J.W.
B.W.
M.W.
C.W. G.B.B.W. P.C.W.
M.A.W.
Wahlbäck Selma
Wahlbäck Lydia
Wahlbäck Selma
Wahlbäck Gustaf
Wahlbäck Alexandra
Wahlbäck Karl
Wahlbäck
Wahlbäck
Wahlbäck Jan
Wahlbäck Frans
Wahlbäck Erik
Wahlbäck Anna
Wahlbäck Anna
Wahlbäck Eric
Wahlbäck Frans
Wahlbäck Emil
Wahlbäck Edla
Wahlbäck Maria Melander Adrian Melander Aina Wallenius Elis S.O.W. A.C.W. J.O.J.T.
J.A.A.T.
K.M.A.W. T.M.O.W.
E.K.W.
M.E.W.
L.U.A.W. K.M.K.P.
K.S.A.P.
K.R.W. H.W. S.K.L.
S.K.L.
T.E.A.L.
H.W. P.E.O.O.
J.E.A.O.
H.O.W. L.L.E.W.
S.H.V.W.
V.E.C.W.
E.W.
R.W.W. E.W.W.
J.N.W.
E.I.W.
I.I.W. K.O.J.W.
Melander Wivi
Melander Alina
Melander Adrian G.V.M.
H.V.M.
Melander Olga
Melander Julia
Melander Elis
Melander Maria
Melander Erik
Melander Johan
Melander Gustaf
Wahlbäck Emanuel Wahlbäck Johan
Wahlbäck Erik
Wahlbäck Severin
Wahlbäck Carl
Wahlbäck Agata
Wahlbäck Alexander
Wahlbäck Abraham
© Ari Tähti